Geen

In deze actviteit maken de leerlingen een positie tijd grafiek van een sprinter (hardloper). De leerlingen maken een schatting van het vermogen van de hardloper. Door een analyse aan de positie tijd grafiek te doen. Helling, functie fit en uitlezen gecombineerd met de juiste formules geven een aardige indicatie van het vermogen van de loper. Lesactiviteit Vermogen van een sprinter
In deze activiteit is de wet van Hardy-Weinberg gemodellereerd in een populatie waar drift en selectie plaats kan vinden. Lesactiviteit Hardy-Weinberg en selectie
In deze activiteit doen leerlingen onderzoek naar de groei van een spinazieplant. Ze volgen de groei van zowel de wortel als de stengel en bekijken wanneer de plant ontkiemt en het snelste groeit. Lesactiviteit Plantengroei
In deze activiteit maken leerlingen zelf een video van iemand die loopt. Vervolgens wordt de beweging van de verschillende gewrichten gevolgd met behulp van traceren. Hierdoor leren leerlingen nauwkeurig kijken naar een beweging. Lesactiviteit Beweging bij lopen