Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben.

 • De benodigde codec ontbreekt. In dit geval zal het filmpje ook niet buiten Coach afspeelbaar zijn (in bijvoorbeeld Windows Media Speler). Oplossing: installeer een codec pack, bijvoorbeeld het K-Lite Codec Pack.
 • Er is een 64-bit codec pack geïnstalleerd. Hier kan Coach 6 geen gebruik van maken. Oplossing: installeer een 32-bits versie van een codec pack.
 • DirectX of QuickTime zijn niet up-to-date. Coach heeft minimaal DirectX 9c en QuickTime 7.2 nodig. Oplossing: installeer de meest recente versies van deze software.
 • Het QuickTime-bronfilter is niet geïnstalleerd. Coach heeft dit bronfilter nodig om filmpjes te kunnen importeren. Als het goed is, is dit met Coach meegeleverd. Oplossing: controleer of het bestand QTSourcePX32.dll zich in de map C:\Program Files\CMA\Coach6\Common bevindt. Zo niet, download dit dan van deze locatie en installeer het.
 • Het filmpje staat op een netwerkschijf. Het is niet mogelijk (zowel binnen als buiten Coach) om een QuickTime-film te draaien vanaf een netwerkschijf. Oplossing: verplaats of kopieer het filmpje naar een lokale map op de gebruikte computer.

Deze bug is opgelost vanaf Coach versie 6.43a. Installeer de meest recente versie van Coach 6.

Er is in Coach 6 slechts een meetserie per keer te bekijken in de datatabel, hoewel de meetserie wel zichtbaar blijft in de grafiek. Om het oude resultaat te bewaren moeten de gegevens naar een aparte kolom worden gekopieerd met de optie “Kolom kopiëren” (klik met de rechtermuisknop op een grafiek of tabel).

Bij de installatie van de Coach 6 client (tijdens het uitpakken van ISScript11.msi) kan de volgende foutmelding voorkomen: “1607: kan InstallShield Scripting Runtime niet installeren.” Hierna breekt de installatie af. Dit probleem is gezien op op een Novell 6.5 SP5 netwerk (met Zenworks).
Er kunnen verschillende oorzaken zijn.

 • Bekijk dit algemene Microsoft support artikel voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
 • Zorg dat het account waaronder Coach geïnstalleerd wordt (of de groep waarvan het account lid is) het privilege “Een client nabootsen na verificatie” (Engels: “Impersonate a client after authentication”) heeft. Dit privilege is door Microsoft in een Service Pack geïntroduceerd om veiligheidsredenen. Als dit privilege ontbreekt in de policies, mislukken msi-installaties, zelfs met administratierechten. Zie voor aanvullende informatie dit Microsoft support artikel en InstallShield artikel.
  Hier volgt een korte omschrijving voor het instellen van privilige:

  1. Log in op de client met administratierechten.
  2. Ga naar het Start Menu, kies Uitvoeren en start “secpol.msc” (Lokale beveiligingsinstellingen).
  3. Klik in het linkervenster op: Lokaal beleid > Toewijzing van gebruiksrecht (‘Local Policies > User Rights Assignment’).
  4. Zoek in de lijst rechts naar ‘Een client nabootsen na verificatie’ (‘Impersonate a client after authentication’) en dubbelklik hierop.
  5. In de lijst moet je huidige account voorkomen (waarschijnlijk ‘Administrators’). Zo ja, dan kan het venster gesloten worden en worden verder gegaan met de installatie. Zo niet, klik dan op de knop ‘Gebruiker of Groep toevoegen’ en volg de volgende stappen.
  6. Klik op Geavanceerd en daarna op Zoeken in de dialoog ‘Gebruikers of Groepen’
  7. Indien het account niet wordt gevonden, kan het recht worden toegekend aan ‘Iedereen’.
  8. Sluit alle vensters en start de installatie van de Coach 6 client opnieuw.

  Wanneer de installatie voltooid is, kan het gegeven privilege weer ongedaan worden gemaakt. Werkt bovenstaande oplossing niet, download dan het volgende bestand ISScript11.zip en pak dit uit in een tijdelijke map. Klik met de rechtermuisknop op het uitgepakte *.msi bestand en kies voor Installeren. Start nu de Coach 6 clientinstallatie opnieuw.

Dit is een algemene foutmelding van de Windows installer en ligt niet aan Coach. Bekijk de dit Microsoft support artikel of deze externe link voor mogelijke oplossingen, of zoek online naar ‘MSI error 1603’ voor aanvullende informatie.

Download de meest recente versie van Coach 6 en probeer opnieuw te installeren. Coach 6 biedt vanaf versie 6.3 volledige 64-bits ondersteuning.