Om dit probleem op te lossen moeten er twee instellingen in het Windows Register worden aangepast dan wel toegevoegd.

NB: alleen met Administrator rechten kunt u deze 2 register sleutels aanpassen.

Dit kan:

Automatisch:  door het programma MoLabVinciLabFix te installeren. Download het bestand hier en start het op uw computer.

Of

Handmatig:

 1. Via de Start knop links onderin uw scherm: “Windows Systeem” -> Rechtsklikken op “Commando Prompt” of muisklik op “Meer” en kies “Als administrator uitvoeren”.

Of

In de zoekbox tik “cmd” en rechtsklik op “Commando Prompt” die verschijnt in de lijst erboven, en kies ” Als administrator uitvoeren”.

 1. Kopieer en plak de volgende 2 commando’s om ze te starten:
  REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
  REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
 1. Herstart de PC.

Zie ook: https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/9cab3e8e-6cc4-48e4-8ed9-d595bc83f04b/windows-mobile-device-centre?forum=win10itproapps voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Soms is het noodzakelijk om de firmware van de meetinterfaces te updaten. Het kan zijn dat CMA een verbeterde versie van de firmware van een bepaald meetinterface beschikbaar stelt, zodat bijvoorbeeld de communicatie met Coach 7 of met sensoren soepeler verloopt. Voor dit updaten is het noodzakelijk de interface met een laptop of computer te verbinden en Coach 7 te starten.

Voor sommige interfaces detecteert Coach 7 automatisch of er een nieuwere versie van de firmware beschikbaar is. Hier krijgt u dan bij het openen van een meetactiviteit een melding over, waarna u meteen er voor kunt kiezen om de interface te updaten.

Het kan ook zijn dat de update handmatig gedaan moet worden. Start hiervoor Coach 7 in de Docentmodus en kies in het startscherm bovenin de balk de optie “Gereedschappen”. Selecteer uit het menu de optie “Firmware update”. Er opent een venster waarin u het gewenste interface kunt selecteren. Kies de meest recente versie van de firmware en voer de update uit.

Op de VinciLab is een aparte versie van Coach 6 voor gebruik op Linux-apparaten geïnstalleerd. Deze versie staat los van de versie voor Windows (Coach 6) of Windows en Mac (Coach 7). Het is daardoor niet mogelijk de VinciLab te updaten naar Coach 7. Als standalone datalogger zal de VinciLab dus de komende tijd wat betreft de layout enigszins verschillen van Coach 7 op de laptop.

VinciLab kan echter wel als interface met Coach 7 gebruikt worden. Dat kan via een USB-kabel, maar ook draadloos via WiFi. De VinciLab wordt door Coach 7 als interface herkend, waarna in Coach 7 op laptop of tablet gemeten kan worden.

Wanneer er een update voor Coach op VinciLab beschikbaar is, zal deze via de updateserver gedistribueerd worden. Hiervoor moet de VinciLab verbonden zijn met internet en moet de update aangezet worden via het menu “Instellingen”.

Er is een probleem met sommige (nieuwere) sensoren waarbij het EEPROM niet juist kan worden uitgelezen door de CLAB. Dit is een hardwarematig probleem van de sensor waarvoor momenteel geen oplossing bekend is. Op dit moment zult u voor het meten met deze sensoren de sensor handmatig moeten kiezen uit de sensorbibliotheek.

Sommige sensoren hebben een vrij groot stroomverbruik, bijvoorbeeld de CO2-sensor. De €Lab wordt alleen via USB gevoed, wat beperkingen op het maximaal haalbare stroomverbruik legt. Of dit probleem zich voordoet, kan ook afhangen van de computer waaraan de interface is verbonden.

Voor dit probleem is een hotfix beschikbaar voor Windows 7, Vista Windows Server 2008 R2, Windows Vista of Windows Server 2008 zie dit Microsoft support artikel. Voor Windows XP is een aparte hotfix beschikbaar.
Gebruik na installatie van de hotfix de Device Manager om de VinciLab driver te verwijderen, maar laat hierbij VinciLab aangesloten op de computer via de USB-kabel. Ontkoppel daarna de USB-kabel van de computer en sluit deze opnieuw aan om de nieuwe Microsoft RNDIS-driver te gebruiken.

Er kunnen een paar redenen zijn waarom Coach niet communiceert met de VinciLab en de interface niet werkt in Coach:

 • De VinciLab driver is niet correct geïnstalleerd op de computer. Na een succesvolle installatie moet de VinciLab te zien zijn in het Windows Apparaatbeheer als Netwerkadapter. Installeer de driver opnieuw, of voer een handmatige installatie uit via Apparaatbeheer door het pad naar de USB VinciLab driver bestanden handmatig te specificeren.
 • De USB-kabel is niet goed aangesloten. Gebruik de meegeleverd USB-kabel aansluiten en maak gebruik van de USB-connector die is bedoeld voor communicatie en niet alleen voor extra stroomtoevoer.
 • Er is een firewall actief op de computer. Geef de Coach applicatie (Coach32.exe in Coach 6, Coach7.exe in Coach 7) via de firewall toegang tot het ip-adres van VinciLab, en open netwerkpoorten 22 en 1111-1116. Voor gebruik met de USB-kabel ontvangt VinciLabl normaal gesproken een ip-adres tussen 169.254.200.1 en 169.254.200.255. Voor gebruik via WiFi hangt het ip-adres af van het specifieke netwerk waarmee wordt verbonden. N.B. Bij gebruik van de USB-kabel kan het even duren voordat de VinciLab zijn uiteindelijke ip-adres heeft gevonden.
 • Een anti-virusprogramma is actief. Een dergelijk programma kan de communicatie tussen Coach en VinciLab blokkeren. Geef in dit geval Coach toestemming voor de communicatie (de manier van configureren hangt af van de anti-virussoftware).

In het algemeen: als het niet lukt om de VinciLab met Coach te verbinden en je verandert de hardware-instellingen in Coach, herstart dan ook de VinciLab en probeer daarna opnieuw verbinding te maken.

Draadloos meten kan met behulp van de VinciLab en de CLAB-interfaces. De VinciLab is een zelfstandige datalogger die verbonden kan worden met de computer en Coach om data uit te wisselen. CLAB is een datalogger waar via Coach een meetprogramma op kan worden ingeladen, de meting draadloos kan worden uitgevoerd en de gegevens later weer in Coach kunnen worden uitgelezen.

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een draadloze interface die via Bluetooth kan communiceren met een computer / laptop (tot 10 m afstand).