Er is een probleem met sommige (nieuwere) sensoren waarbij het EEPROM niet juist kan worden uitgelezen door de CLAB. Dit is een hardwarematig probleem van de sensor waarvoor momenteel geen oplossing bekend is. Op dit moment zult u voor het meten met deze sensoren de sensor handmatig moeten kiezen uit de sensorbibliotheek.

Sommige sensoren hebben een vrij groot stroomverbruik, bijvoorbeeld de CO2-sensor. De €Lab wordt alleen via USB gevoed, wat beperkingen op het maximaal haalbare stroomverbruik legt. Of dit probleem zich voordoet, kan ook afhangen van de computer waaraan de interface is verbonden.

Voor dit probleem is een hotfix beschikbaar voor Windows 7, Vista Windows Server 2008 R2, Windows Vista of Windows Server 2008 zie dit Microsoft support artikel. Voor Windows XP is een aparte hotfix beschikbaar.
Gebruik na installatie van de hotfix de Device Manager om de VinciLab driver te verwijderen, maar laat hierbij VinciLab aangesloten op de computer via de USB-kabel. Ontkoppel daarna de USB-kabel van de computer en sluit deze opnieuw aan om de nieuwe Microsoft RNDIS-driver te gebruiken.

Er kunnen een paar redenen zijn waarom Coach niet communiceert met de VinciLab en de interface niet werkt in Coach:

  • De VinciLab driver is niet correct geïnstalleerd op de computer. Na een succesvolle installatie moet de VinciLab te zien zijn in het Windows Apparaatbeheer als Netwerkadapter. Installeer de driver opnieuw, of voer een handmatige installatie uit via Apparaatbeheer door het pad naar de USB VinciLab driver bestanden handmatig te specificeren.
  • De USB-kabel is niet goed aangesloten. Gebruik de meegeleverd USB-kabel aansluiten en maak gebruik van de USB-connector die is bedoeld voor communicatie en niet alleen voor extra stroomtoevoer.
  • Er is een firewall actief op de computer. Geef de Coach applicatie (Coach32.exe in Coach 6, Coach7.exe in Coach 7) via de firewall toegang tot het ip-adres van VinciLab, en open netwerkpoorten 22 en 1111-1116. Voor gebruik met de USB-kabel ontvangt VinciLabl normaal gesproken een ip-adres tussen 169.254.200.1 en 169.254.200.255. Voor gebruik via WiFi hangt het ip-adres af van het specifieke netwerk waarmee wordt verbonden. N.B. Bij gebruik van de USB-kabel kan het even duren voordat de VinciLab zijn uiteindelijke ip-adres heeft gevonden.
  • Een anti-virusprogramma is actief. Een dergelijk programma kan de communicatie tussen Coach en VinciLab blokkeren. Geef in dit geval Coach toestemming voor de communicatie (de manier van configureren hangt af van de anti-virussoftware).

In het algemeen: als het niet lukt om de VinciLab met Coach te verbinden en je verandert de hardware-instellingen in Coach, herstart dan ook de VinciLab en probeer daarna opnieuw verbinding te maken.

Draadloos meten kan met behulp van de VinciLab en de CLAB-interfaces. De VinciLab is een zelfstandige datalogger die verbonden kan worden met de computer en Coach om data uit te wisselen. CLAB is een datalogger waar via Coach een meetprogramma op kan worden ingeladen, de meting draadloos kan worden uitgevoerd en de gegevens later weer in Coach kunnen worden uitgelezen.

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een draadloze interface die via Bluetooth kan communiceren met een computer / laptop (tot 10 m afstand).