Op de VinciLab is een aparte versie van Coach 6 voor gebruik op Linux-apparaten geïnstalleerd. Deze versie staat los van de versie voor Windows (Coach 6) of Windows en Mac (Coach 7). Het is daardoor niet mogelijk de VinciLab te updaten naar Coach 7. Als standalone datalogger zal de VinciLab dus de komende tijd wat betreft de layout enigszins verschillen van Coach 7 op de laptop.

VinciLab kan echter wel als interface met Coach 7 gebruikt worden. Dat kan via een USB-kabel, maar ook draadloos via WiFi. De VinciLab wordt door Coach 7 als interface herkend, waarna in Coach 7 op laptop of tablet gemeten kan worden.

Wanneer er een update voor Coach op VinciLab beschikbaar is, zal deze via de updateserver gedistribueerd worden. Hiervoor moet de VinciLab verbonden zijn met internet en moet de update aangezet worden via het menu “Instellingen”.

In Coach 6 kan via de optie Gereedschap > CMA-Bibliotheekselectie… worden aangevinkt welke sensoren en actuatoren zichtbaar moeten zijn in Coach.
In Coach 7 is het niet mogelijk om een eigen selectie te maken uit de volledige sensorbibliotheek.

Nee, maar door middel van een Meter kan wel live de grootte van een signaal worden weergegeven.

Nee, dit is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om meer datapunten te verkrijgen via interpolatie. Gebruik dan na een meting de optie Analyse/Verwerking > Benadering en kies de optie ‘Spline’ in combinatie met ‘Maak meer punten’.

Iedere interface heeft een maximum aantal meetpunten dat per meting kan worden verzameld. Als dit maximum bereikt wordt, stopt de meting automatisch, ook als een langere meetduur is ingesteld. Voor CoachLab II is dit maximum 16.380 punten, voor oudere modellen van CoachLab II+ is dit 32.760 punten en voor de nieuwste modellen CoachLab II+ met bijgewerkte firmware (en vanaf Coach versie 6.3) is dit 500.000 punten.
Daarnaast is het aantal meetpunten beperkt bij meetfrequenties hoger dan 10 kHz. De interne meetbuffer van de interface kan dan niet snel genoeg geleegd worden. In dit geval stopt de meting zodra de meetbuffer vol is. Voor CoachLab II+ komt dit overeen met maximaal 32.760 meetpunten.

Om toch meer meetpunten te verzamelen dan het aangegeven maximum, kan onder Meetinstellingen op het tabblad Geavanceerd de optie Herhalen gebruikt worden.

Controleer als eerste de meetinstellingen om te zien of de tijd en de eenheid juist zijn ingevuld.
Het kan ook voorkomen dat lengte van de tijdsas in een diagram korter is ingesteld dan de meettijd. Hierdoor lijkt de meting in een diagram korter te duren dan deze in werkelijkheid is. Stel de optie ‘Automatisch zoomen’ in op het diagram om het volledige meetbereik te tonen.