Alle devices:
Op de dashboard pagina van Coach 7 vindt u de knop “Help”. Na inloggen als docent, kunt u bij de knop “Help”: op de optie Over Coach klikken.
In het menu dat dan verschijnt kunt u via de optie “Verander” een andere licentiecode invoeren.

Wil Coach 7 niet meer starten door de licentie verandering?

Windows:
Om de gegevens van de oude code te wissen: Run “Coach7.exe /CLI” vanaf een commando prompt in de installatie folder.

Eventueel kunt je ook tijdelijk in het Coach 7 desktop ikoon bij de eigenschappen /CLI toevoegen en via het ikoon opstarten. (Haal de extra parameter CLI daarna wel weg)

Voer nu opstarten je nieuwe licentiecode in.

MacOS:
Open een terminal en type onderstaande commando:
/Applications/Coach7.app/Contents/MacOS/Coach7 -CLI

Voer uw nieuwe licentiecode in.

Vanaf versie Coach 7.4 wordt er een keer per jaar een licentie-check uitgevoerd. Deze check wordt in de maand oktober uitgevoerd. De eerste keer dat Coach 7.4 of hoger start vanaf 1 oktober wordt via een internetverbinding de licentie gecontroleerd.

De jaarlicentie van Coach is flexibel en eenvoudig hanteerbaar opgesteld. Als er gewerkt zou worden met werkelijke gebruikersaantallen, beperkt dat de flexibiliteit van de licentie en vergroot dat de administratie voor alle partijen. Het is dan bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om halverwege het jaar te besluiten om met een andere klas ook nog Coach te gaan gebruiken, als de licentie dat niet toestaat.
Daarnaast is de schoolgrootte eenvoudig te verifiëren, maar exacte gebruikersaantallen niet.

Nee, alle updates van Coach 7 zijn gratis te downloaden van onze website.

Coach 7 kent twee licentietypes: een ‘Desktop’-licentie en een ‘BYOD’-licentie (Bring Your Own Device). Beide zijn jaarlicenties die een hele school en al haar docenten en leerlingen toestemming geven om onbeperkt Coach 7 te installeren en te gebruiken.

De BYOD-licentie van Coach (Bring Your Own Device) is speciaal voor scholen die gebruik maken van het BYOD-principe. De licentie is een uitbreiding op de standaard ‘Desktop’-licentie en geeft gebruikers ook de mogelijkheid om Coach te gebruiken op mobiele apparaten (iOS en Android). Deze mobiele versies zijn vanaf schooljaar 2016-2017 beschikbaar.