De stappenmotor van de titrator is niet in staat de spuit goed in te drukken. Hoe verhelp ik dit?

Op de een of andere manier is de motor niet sterk genoeg om de spuit in te drukken. Dit kan aan de motor liggen, of aan de gebruikte injectiespuit. Controleer het volgende:

  • Indien de voedingsadapter van CoachLab II/II+ een spanningsschakelaar heeft, zet deze dan op 12 volt.
  • Bij het oude type titrator vervormt de injectiespuit als deze met kracht in de titrator wordt geduwd. De zuiger komt dan klem te zitten. Leg de spuit beter los in de titrator.
  • Bij het nieuwe type titrator moet de meelegeverde spuit worden gebruikt. Deze loopt lichter dan andere spuiten.
  • De schroef-as is soms erg strak op het huis van de motor gemonteerd, waardoor juist bij indrukken van de spuit wrijving ontstaat. Stel het verbindingspunt van de as met het motorhuis ruimer af (ca. 1-2 mm tussenruimte) m.b.v. een imbussleuteltje, zodat bij indrukken de as niet langer tegen het motorhuis loopt.