Moleculaire massa

ethanol moleculeIn deze activiteit onderzoekt de leerling de verdamping van drie verschillende alcoholen. Hiervoor gebruiken zij één of meer temperatuursensoren om de temperatuursverandering tijdens verdamping in kaart te brengen. Lesactiviteit Verdamping van alcoholen (demo)