Vanderwaalskracht

In deze activiteit onderzoekt de leerling de verdamping van drie verschillende alcoholen. Hiervoor gebruiken zij ??n of meer temperatuursensoren om de temperatuursverandering tijdens verdamping in kaart te brengen. Lesactiviteit Verdamping van alcoholen (demo)