Hoe download ik een .cma7-activiteit van een website en open ik deze in de Coach 7 app?

De procedure voor het downloaden en openen van een .cma7 of .cmr7 bestandvan een website (zoals de Lesmateriaal-pagina’s van CMA) verschilt per device. Hieronder vindt u een korte instructie.

  • iOS: Open een browser en ga naar de gewenste website. Raak de link naar het .cma7 of .cmr7 bestand aan. Uw device zal via een melding vragen met welke app het bestand geopend moet worden. Selecteer Open in en ga naar Coach 7. De Coach 7 app zal starten en de activiteit openen.
  • Android: Open een browser en ga naar de gewenste website. Raak de link naar het .cma7 of .cmr7 bestand aan. Het bestand wordt opgeslagen in de Lokale opslag>Download map. Ga met behulp van een app als File Manager of My Files naar de Download map en raak het bestand aan. De Coach 7 app zal starten en de activiteit openen.
    Als alternatief kan het bestand ook gekopieerd worden naar Documenten>Coach 7, waarna de activiteit binnen in de Coach 7 app in de User map zichtbaar zal zijn wanneer in de app een activiteit geopend wordt.

Let op! In sommige browsers wordt een .cma7 of .cmr7 bestand herkend als een tekstbestand (.txt). Dit maakt voor het gebruik van het bestand niet uit! De Coach 7 app kan uit de voeten met een .txt bestand en interpreteert deze als een Coachactiviteit. Raak hiervoor het gedownloade .txt-bestand aan en selecteer Open in>Coach 7 óf kopieer het .txt-bestand naar Documenten>Coach 7, om de activiteit in de Usermap zichtbaar te maken. Als een geldig .txtbestand door Coach wordt geopend, kunt u deze weer opslaan als .cma7 of .cmr7