Fotosynthese

In deze activiteit ga je het leven in een vijver bestuderen. Van achter je computer gebruik je een bestaand model om te onderzoeken wat het effect van planten, dieren en licht is op de zuurstofconcentratie in een vijver. Een leuke activiteit waarbij respiratie, fotosynthese en de invloed van licht samen worden gebracht. Lesactiviteit Het leven in een vijver (demo)
In deze activiteit nemen leerlingen de fotosynthese onder de loep. Met behulp van een O2 sensor meten zij de fotosynthese snelheid bij verschillende kleuren licht. Welke kleur zorgt voor de hoogste fotosynthese? Lesactiviteit Fotosynthese (lichtintensiteit) (demo)