Fysiologie mens

In deze activiteit wordt de bloeddruk bepaald aan de hand van de metingen van een bloeddruksensor. Hiervoor worden de metingen geanalyseerd met de oscillometrische methode. Lesactiviteit Bloeddruk meten
In deze activiteit maken leerlingen zelf een video van iemand die loopt. Vervolgens wordt de beweging van de verschillende gewrichten gevolgd met behulp van traceren. Hierdoor leren leerlingen nauwkeurig kijken naar een beweging. Lesactiviteit Beweging bij lopen