Hardy-Weinberg

Hardy-WeinbergIn deze activiteit is de wet van Hardy-Weinberg gemodellereerd in een populatie waar drift en selectie plaats kan vinden. Lesactiviteit Hardy-Weinberg en selectie