Selectie

In deze activiteit is de wet van Hardy-Weinberg gemodellereerd in een populatie waar drift en selectie plaats kan vinden. Lesactiviteit Hardy-Weinberg en selectie