Snelheid

Leerlingen onderzoeken de beweging van een bal, die verticaal omhoog gegooid wordt. Lesactiviteit Een bal gooien