Elektrische velden

flash-lampLeerlingen onderzoeken het ontladen van een condensator. Ze meten de spanning over een condensator en bepalen de relaxatietijd en vergelijken deze met de theorie. Lesactiviteit Ontladen van een condensator (demo)