Ontladen van een condensator

Leerlingen onderzoeken het ontladen van een condensator. Ze meten de spanning over een condensator en bepalen de relaxatietijd en vergelijken deze met de theorie. Lesactiviteit Ontladen van een condensator