Licht

Leerlingen onderzoeken de reactietijd met behulp van de actuatorenset en de CoachLabII+. Ze bepalen het gemiddelde van 10 reactietijden om hun gemiddelde reactietijd te bepalen. Lesactiviteit Reactietijd