Modelleren

Modelleren wordt in de bovenbouw lessen van het VWO steeds meer gedaan. Echter hebben leerlingen ook vaak dezelfde vragen en maken zij dikwijls dezelfde fouten. Om dit enigszins te ondervangen is deze activiteit gemaakt. In deze activiteit vinden zowel docenten als leerlingen aanwijzingen die hen helpen om veel voorkomende problemen bij het modelleren op te lossen. Als docent willen we graag dat de leerling bezig is met het begrijpen en analyseren van het probleem en niet dat zij lang bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor het werkend krijgen van een model of een ander softwarematig probleem. Deze troubleshooter kan de leerling helpen zijn probleem zelf op te lossen. Het biedt docenten houvast om leerlingen zelfstandig te laten modelleren. Het vervangt echter niet de uitleg van een docent over modelleren in het algemeen. U vindt hier geen uitleg over de soorten variabelen en ook niet hoe een concept gemodelleerd zou moeten worden. Dat laten we aan u.
Lesactiviteit Modelleren Troubleshooter (Demo)