Mechanica

Leerlingen onderzoeken de beweging van een bal, die verticaal omhoog gegooid wordt. Lesactiviteit Een bal gooien
Leerlingen lopen gegeven grafieken na voor een afstandsensor. Zij leren het verband tussen beweging en de ontstane afstand tegen tijd grafieken. Lesactiviteit Rechtlijnige beweging (demo)
In deze activiteit gaan leerlingen gegeven grafiek nalopen voor een afstandsensor. Zij leren begrijpen hoe een afstand tijd grafiek ontstaat en wat de helling van deze grafieken voorstelt. Lesactiviteit Ultrasoon lopen (demo)