Warmte

Leerlingen meten de temperatuur van een vloeistof die afkoelt. Fitten de data aan de afkoelingswet van Newton. Lesactiviteit Afkoelingswet van Newton